Do inovativnosti s posamezniki ali skupino

Posted on 12. Mar, 2011 by in Uncategorized

Nabiralniki za ideje

Uporaba nabiralnikov za inovativne predloge računa izkorišča inovativnost posameznikov. S stališča učinkovitosti in uporabe časa je to za podjetje časovno najboljši način. Ne zahteva praktično nobenega časa. Posamezniku se zaiskri ideja, napiše jo na listek ali na računalnik ter vrže v fizični ali virtualni nabiralnik. V nekaj minutah je vse končano.
V nabiralniku se je znašla neomadeževana ideja posameznika. Nihče več je ne bo obogatil ali  se ob njej navdihnil. In to je res škoda. Velik korak naprej je že, če posamezniki uporabljajo različne metode ustvarjalnega mišljenja in tako izstopijo iz ustaljenega modela razmišljanja ter gredo tudi preko samo trenutnih navdihov. A to seveda zahteva dodaten čas.

Ideje se vedno rojevajo v glavah posameznikov, a brusijo se le ob sodelovanju več posameznikov –  skupine torej ali skupnosti.

Javni nabiralnik

Velik korak naprej lahko naredimo z javnim nabiralnikom. Idej posameznikov lahko vidijo vsi posamezniki in jih na različne načine ocenjujejo ter komentirajo.  To se lahko dogaja v samem podjetju s posebno spletno oz. ethernetno aplikacijo. Zelo uspešno pa lahko uporabimo tudi wiki. Nekatera podjetja pa to zbiranje in ocenjevanje odprejo tudi navzven. Dell in Sturbucks sta tako prišla že do veliko uporabnih idej.

Moderirano iskanje  in razvoj idej

To je seveda najbolj časovno potraten način, saj pomeni, da mora nekaj ljudi nekaj ur sedeti skupaj. Je pa nedvomno zelo uspešen glede kakovosti pridobljenih idej, saj je vrednotenje je že del procesa. To pa pomeni, da je ta način pravzaprav zelo učinkovit.  Skupinskih metod ustvarjalnega razmišljanja je veliko. Že najbolj poznana nevihta možganov prinaša ogromno dodano vrednost. Za soočanje s kompleksnimi in ne dovolj definiranimi problemi, v reševanje katerih želimo vključiti veliko ljudi, je odlična metoda odprtega prostora ali pa teorija U. Teorija u preko različnih metod pomaga videti celoto in služiti tej celoti. V zadnjem koraku pripelje do izdelave prototipa.

Izziv prihodnosti in kolektivne inteligence

Dodana vrednost kolektivne inteligence, ki jo prinaša vsako skupinsko delo, je preveč dragocena, da je ne bi izkoristili. Kolektivna inteligenca pa preko različnih skupinskih metod omogoča prepoznavanje porajajoče se prihodnosti.

2 Responses to “Do inovativnosti s posamezniki ali skupino”