Študenska arena 2012 – Karierni presek in osebni poslovni model

Posted on 23. Oct, 2012 by in Dogodek

Sreda 24.10. 2012 od 12.00–13.00, Arenino križišče

Danilo Kozoderc ima predavanje z elementi delavnice na Študenski areni

Na delavnici se boste naučili prepoznati področja odličnosti in nekaj poklicnih strasti. S tem boste začeli graditi osebni poslovni model, orodje, s pomočjo katerega lahko posamezniki ustvarite svoj poslovni model, ga v nadaljevanju vključite v poslovni model nekega podjetja ali pa sami ustvarie svoj poslovni subjekt.

Od ustvarjalnosti otrok do pravega poklica – sodelovanje v projektu karierne orierntacija

Posted on 19. Jun, 2012 by in Dogodek, Učitelji

Društvo za spodbujanje ustvarjalnosti IZIDA je 31.3.2011 uspešno zaključilo projekt. Zaključna prireditev je potekala 28.3.2012 na OŠ Vič, Abramova ul. 26, Ljubljana.

Danilo Kozoderc  je sodeloval kot zunanji sodelavec Izide.

Projekt »OD USTVARJALNOSTI OTROK DO PRAVEGA POKLICA» je otrokom nudil pomoč na poti odraščanja, ko je potrebno začeti razmišljati o tem, kateri poklic bodo izbrali. Projekt je preko ustvarjalnih in poklicnih delavnic otrokom omogočal pridobivanje dodatnih informacij, znanj in izkušenj za lažje poklicno odločanje.

V projektu je sodelovalo 260 otrok, predvsem osnovnošolcev, ki so bili vključenih v številne ustvarjalne delavnice (glasbeno, oblikovanje, fotografsko, keramično, plesno..). V njih so otroci izražali svojo ustvarjalnost, omogočeno jim je bilo prepoznavanje lastnih zmožnosti in sposobnosti. Ustvarjalne delavnice so negovale tudi individualno izražanje, jih učile samoiniciativnosti, obenem pa nudile tudi sprostitev in odmik od vsakdanjosti in prijetno druženje s sošolci. Ob novih pozitivnih spoznanjih smo prispevali h krepitvi njihove samozavesti in pozitivne samopodobe.

Na področju poklicnega svetovanja smo za 227 učencev izdelali individualne karierne načrte, s katerimi smo jim pomagali pri pripravi na prvo poklicno odločitev. Otroke smo spodpodbujali k razmišljanju, kateri poklic je zanje primeren in katero srednjo šolo naj izberejo.

Izvedena anketa med učenci je potrdila, da so učenci bili zadovoljni z izvedenimi dejavnostmi in so zanje koristne.

Iskreno se zahvaljujemo donatorju, ker nam je omogočil izpeljavo projekta. Poklicno informiranje in svetovanje je vsekakor dejavnost, ki jo osnovnošolci in mladostniki potrebujejo, ker pomembno vpliva na pravilno poklicno odločitev.

Projekt je bil financiran iz mehanizma Švicarskega prispevka.

Kako ustvarjati inovativno okolje v podjetjih – Teorija U

Posted on 18. May, 2011 by in Dogodek, Teorija U

Na delavnici bomo predstavili teorijo U kot proces za iskanje rešitev kompleksnih izzivov, razvoj novih izdelkov ter storitev. Teorijo U so razvili na MIT v ZDA in predstavlja učenje iz porajajoče se prihodnosti. Teorija U omogoča videti celoto in potem tej celoti služiti. V drugem delu bomo teorijo U praktično simulirali in iskali odgovore na izziv ustvarjanja inovativnega okolja v podjetjih.

Več o teoriji U.

Kje: Glotta nova, Poljanska 95, Ljubljana

Kdaj: Četrtek 19.5. 2011 od 13.oo do 15.00

Brezplačno v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja 2011

Kako v Framu soustvarjati priložnost za razvoj kraja in ljudi?

Posted on 12. May, 2011 by in Dogodek

Lokalni razvoj predstavlja korenine razvoja. Na lokalnem nivoju je tudi v osnovi najlažje in najbolj učinkovito sodelovati. Ljudje so blizu, se do določene mere poznajo in so predani razvoju tistega okolja. Samo prepoznati je treba obstoječo mrežo in pogledati naprej. In ravno to je lahko na lokalnem nivoju težko. Prav o tem sem že pisal. In sedaj je čas, da od besed preidemo k dejanjem.

Vsi, ki to berete in ste iz Frama ali bližnje, lahko pa tudi ne tako bližnje okolice, ste vabljeni na

Odprti prostor / sodelovalno srečanje: “Kako v Framu soustvarjati priložnost za razvoj kraja in ljudi, ki tukaj živijo”

Kdaj in kje: Četrtek 26. maj ob 18h do max 21h v dvorani Gasilskega doma Fram

Vabljeni vsi, ki želite skupaj odkrivati izzive v KS Fram in iskati možnosti sodelovanja ter te možnosti tudi soustvarjati. Dogodek je namenjen vsem krajanom, ki čutijo predanost in odgovornost za razvoj kraja in je odprt za vse krajane, za podjetnike, kmete, predstavnike društev, predstavnike krajevne skupnosti in občine ter šole.
Kdorkoli pride je prava oseba in karkoli se zgodi, je edino, kar se je lahko zgodilo.
Skupaj bomo analizirali stanje ter v skupinah iskali rešitve in morebitne skupne projekte. Skupaj lahko veliko naredimo.

Organizator: Zavod Simetris Morje, www.simetris.si, Vizor, www.vizor.si

Dogodek je v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2011.

Predavanje Aleša Čerina v Račah: “Bolj preproste izbire – 1 EUR na dan”

Posted on 11. May, 2011 by in Dogodek

“Stvari morajo biti tako preproste kot se le da”, vendar ne bolj, je nekoč dejal Einstein. Za poenostavljanje stvari na osebnem pa tudi na organizacijskem področju, je veliko prostora. Preproste stvari prinašajo prihranke časa in denarja, prispevajo k trajnostnemu razvoju in pogosto naredijo življenje bolj umirjeno.

Aleš Čerin že vrsto leto razmišlja o bolj preprostih izbirah in jih tudi v praksi preizkuša. Projekt 1 EUR na dan pomeni presek prakse in merjenja učinkovitosti pristopa.

Aleš  je v svojem odmevnem projektu, ki je trajal 60 dni povprečno na dna porabil za hrano 1 EUR. Iz te izkušnje se je veliko naučil o tem, kako varčevati na področju prehrane in vseeno zdravo živeti. Na predavanju bo predstavil te svoje izkušnje, ki jih sedaj še nadgrajuje.

Aleš Čerin je podjetnik predavatelj in bloger, živi v Ljubljani je poročen in oče štirih otrok.

Kdaj in kje: v torek 17. maja 2011 ob 19h v kinodvorani gradu v Račah.

Dogodek poteka ko del Tedna vseživljenjskega učenja 2011.

Delavnica teorija U na Društvu moderatorjev Slovenije

Posted on 15. Mar, 2011 by in Dogodek, Teorija U

V ponedeljek 14. marca 2011 je imel Danilo Kozoderc krajše predavanje, ki se je nadaljevalo v dvourno delavnico. Približno 25 udeležencev iz Društva moderatorjev in iz podjetja Danfoss Trata si je skozi predavanje ustvarilo širšo sliko o procesu.

Nato pa so vstopili v sam proces. Soočili so se z izzivom “Kako v Sloveniji vzpodbujati veselje do sprememb“. Zaradi precej kratkega časa je bilo vse skupaj bolj simulacija procesa. Vseeno pa so udeleženci prepoznali nekaj ključnih igralcev na danem področju ter prepoznali, kako delujejo in kaj jim sporočajo. Simulirali so tudi ekskurzijo na kraje z najvišjim potencialom za temo vzpodbujanja veselja do sprememb. Vse to je prispevalo k odmiku od ustaljenih miselnih vzorcev in k zadržanju glasov sodb, cinizma in strahu.

V krajši tišini in s tem odmiku od procesa so udeleženci pustili, da se je začelo pojavljati notranje znanje. V nadaljevanju so razjasnili namen in predlagali prototipe. Ideje so bile zelo zanimive:

  • podporna skupina ljudi, ki bi vsak dan poskusili nekaj pogumnega
  • mrežni marketing poguma in sprememb
  • uvedba komuniciranja kot predmeta v šolo
  • arhiv vseh stvari, ki so v Sloveniji uspele
  • pozitivne novice
  • vsak pošlje vsak teden celotni skupini sporočilo, kaj mu je uspelo

Po zaključku se je odprlo veliko vprašanj o sami izvedbi procesa U ter o konkretni uporabnosti posameznih orodij znotraj procesa.

Če bi proces izvajali za konkreten izziv znotraj konkretne skupine ali podjetja, bi delavnica trajala dlje časa, udeleženci bi posamezne elemente bolj podrobno obdelali in se o njih pogovorili, prototipe bi predstavili deležnikom in jih spreminjali glede na njihov odziv, …

Povzetek: V osnovi gre pri teoriji U za videti celoto in služiti celoti. Pri prvem delu se naravnamo na neobremenjen, svež in celosten pogled. Pri drugem delu pa integriramo roke glavo in duha in še posebej pri prototipiranju sledimo sporočilu: Zgodaj padi, hitro se uči.