Avtonomija šole

Posted on 10. Jun, 2015 by in Učenje, Učitelji

 

Avtonomija šole in učiteljev je pogosto uporabljena besedna zveza. V veliko primerih pomeni avtonomija varnostni zid, ki preprečuje staršem, da bi se vmešavali v šolo, in preprečuje različnim organizacijam in njihovim dejavnostim, da bi se odvijale v šoli.

Avtonomija pa seveda pomeni še kaj drugega: pomeni možnost šole in učitelja, da izbira vsebine, sredstva in poudarke. Pomeni, da je lahko šola na Krasu bistveno drugačna od šole v Prekmurju. Ta avtonomija ni nekaj samo po sebi umevnega. Ni sicer izrecno prepovedana, a zahteva zelo avtonomnega, pogumnegStack of vintage books isolated on whitea in samozavestnega ravnatelja ter učitelja.

V neki šoli mi je ravnatelj povedal, da se je, ko je prvič dostopal do opomnika nalog za ravnatelje, ki ga ponuja Šola za ravnatelje, zgrozil ter zmečkal geslo in ni nikoli več dostopal do tega. Predpisanih nalog in rokov je bilo preveč. Časa in prostora za avtonomijo bi preprosto zmanjkalo.

Sistem ne spodbuja avtonomije in si je v osnovi niti ne želi. Dobre šole pa iščejo in najdejo svojo avtonomijo ter gradijo na lastnih temeljih. V neki šoli so učencem dali pedometre in nekaj časa spremljali njihove gibalne navade doma in v šoli. Na podlagi rezultatov so pridobili dodatno uro športne vzgoje, ki jo financira občina. To je gotovo avtonomna izbira. V neki drugi šoli je normalno, da učenci sami predlagajo, da bi pobarvali betonske podporne stebre in da bi v knjižnici namestili stole, ki bi prostor napravile bolj družaben. In v tej isti šoli so si za cilj zadali izboljšati pozdravljanje ter izdelavo domačih nalog. Načrtno delajo v smeri teh ciljev. Zelo avtonomne izbire. Na drugi osnovni šoli, ki ima v lasti precej obdelovalnih zemljišč, gredo v smeri samooskrbnosti in želijo ob tem učence naučiti pridelovati in pripravljati hrano. Avtonomno, da bolj ne bi moglo biti.

Na kakšni šoli se zavedajo treh stebrov šole: učencev, staršev in zaposlenih. Avtonomno odpirajo prostor sodelovanja s starši in ga v imenu avtonomije ne zapirajo. Zavedajo se, da avtonomno šolo gradijo avtonomni zaposleni. Zato dovolj časa namenijo osebnemu in profesionalnemu razvoju zaposlenih.

Avtonomna šola in avtonomen učitelj zmorejo premišljeno odvzemati in dodajati vsebine. Tako dobimo ravno pravo šolo, ki odgovarja na potrebe lokalnega okolja, in dobimo predmet, ki ravno prav nagovarja in motivira učence ter jim daje znanja in veščine, ki jih potrebujejo.

Avtonomne šole in avtonomni učitelji se ne bojijo inšpekcije. Stojijo namreč za tistim, kar naredijo, in naredijo tudi tisto, kar z vidika inšpekcije morajo narediti.

Z vidika odkrivanja avtonomnih odločitev posameznih šol je pomembno spoznavati različne možnosti in priložnosti. Nekaj takšnih možnosti gotovo ponujajo zasebne šole. Samo želim si takšne pestrosti, ki lahko prispeva tudi k avtonomiji in kakovosti javnega šolstva.

Prispevek je bil prvotno objavljen na Časniku.

Zelo pomembno sporočilo mladih muck

Posted on 16. Jan, 2013 by in Inovativnost, Učitelji

Komaj rojene mucke so po dve in dve povezali. Ena je bila privezana na hrbtu druge. Spodnja se je lahko normalno premikala, druga je lahko le občutila premikanje prve na njenem hrbtu. Obe sta torej občutili enako gibanje, dejansko pa se je premikal le ena.

Spodnja mucka se je naučila videti normalno, zgornja pa ne – njena sposobnost videnja ni bila ustrezno razvita.

Rezultati tega dejansko izvedenega poskusa nas učijo več stvari:

  • Ključnih stvari svojega posla / delovanja ne smemo outsoursati. Tudi zunanji svetovalci lahko pomenijo zunanje izvajanje ključnih stvari.
    • katere so ključne stvari vašega posla / življenja
    • katere ključne stvari ste dali v zunanje izvajanje
  • Pri učenju je pomembno, da gledamo in uporabljamo roke /noge in uči. Samo z gledanjem se učimo bistveno slabše.
    • kaj to konkretno pomeni za vaše učenje

Minus 1 ali plus 1 in vse je drugače

Posted on 09. Jan, 2013 by in Karierna orientacija, Učitelji

Nekajkrat v življenju sem čutil zelo močan stres. Vse je pritiskalo name in zdelo se mi je, da ne morem nobene stvari več premakniti naprej. Imel sem občutek, da se bom zrušil. Potem sem nekako uspel pogledati na celoto in se odločiti, da ena ali dve nalogi lahko počakata na boljše čase, morda sem ju lahko celo za vselej izbrisal. V trenutku se je vse razjasnilo in normalno sem lahko dokončal vse ostale naloge. Katero stvar lahko danes brez škode izbrišem. Ali pa morda: katero stvar moram danes izbrisati in bo to dobrodejno ali navdihujoče.

Včasih pa je potrebno kaj dodati. Znanca napolnjujejo potovanja. Kar nekaj časa je živel rutino, ki ga je izčrpavala. Potem pa je z avtom obiskal Dunaj in Prago in na potovanju preživel 5 dni. To mu je dalo toliko energije in navdiha, da je lahko zastavil neke nove poslovne korake in se jih tudi z vso vnemo lotil. Še en zanimiv navdih s tega njegovega potovanja. V neki luksozni trgovini je doživel, da je stranka zelo na hitro izbrala uro za 30.000 EUR, plačala s kreditno kartico in odšla, približno tako kot bi mi kupili žebljico ali kos pice. Stvari so lahko tudi radikalno drugačne. Kaj moram narediti, da mi bo dalo nov navdih in me napolnilo z energijo. Katera dejavnost ali kateri kraj čakata name?

Od ustvarjalnosti otrok do pravega poklica – sodelovanje v projektu karierne orierntacija

Posted on 19. Jun, 2012 by in Dogodek, Učitelji

Društvo za spodbujanje ustvarjalnosti IZIDA je 31.3.2011 uspešno zaključilo projekt. Zaključna prireditev je potekala 28.3.2012 na OŠ Vič, Abramova ul. 26, Ljubljana.

Danilo Kozoderc  je sodeloval kot zunanji sodelavec Izide.

Projekt »OD USTVARJALNOSTI OTROK DO PRAVEGA POKLICA» je otrokom nudil pomoč na poti odraščanja, ko je potrebno začeti razmišljati o tem, kateri poklic bodo izbrali. Projekt je preko ustvarjalnih in poklicnih delavnic otrokom omogočal pridobivanje dodatnih informacij, znanj in izkušenj za lažje poklicno odločanje.

V projektu je sodelovalo 260 otrok, predvsem osnovnošolcev, ki so bili vključenih v številne ustvarjalne delavnice (glasbeno, oblikovanje, fotografsko, keramično, plesno..). V njih so otroci izražali svojo ustvarjalnost, omogočeno jim je bilo prepoznavanje lastnih zmožnosti in sposobnosti. Ustvarjalne delavnice so negovale tudi individualno izražanje, jih učile samoiniciativnosti, obenem pa nudile tudi sprostitev in odmik od vsakdanjosti in prijetno druženje s sošolci. Ob novih pozitivnih spoznanjih smo prispevali h krepitvi njihove samozavesti in pozitivne samopodobe.

Na področju poklicnega svetovanja smo za 227 učencev izdelali individualne karierne načrte, s katerimi smo jim pomagali pri pripravi na prvo poklicno odločitev. Otroke smo spodpodbujali k razmišljanju, kateri poklic je zanje primeren in katero srednjo šolo naj izberejo.

Izvedena anketa med učenci je potrdila, da so učenci bili zadovoljni z izvedenimi dejavnostmi in so zanje koristne.

Iskreno se zahvaljujemo donatorju, ker nam je omogočil izpeljavo projekta. Poklicno informiranje in svetovanje je vsekakor dejavnost, ki jo osnovnošolci in mladostniki potrebujejo, ker pomembno vpliva na pravilno poklicno odločitev.

Projekt je bil financiran iz mehanizma Švicarskega prispevka.

Inovativnost in pogum za poučevanje v šolah

Posted on 27. Jul, 2011 by in Učitelji

Učiteljevo delo je naporno in polno izzivov. Stati pred polnim razredom učencev je vedno novo in je vedno lahko tudi stresno. Obenem pa vedno ponuja priložnost odpiranja prostora za učenje in ustvarjanja priložnosti za spremembe.

Za učitelje / učiteljske zbornice smo pripravili program, ki omogoča podporo pri njihovem delu