Za vas odpremo laboratorij inovativnosti – drugačen in navdihujoč prostor z nastavki za odkrivanje odličnih idej, iskanje novega in izdelavo prototipov. V novem okolju do novih idej. Če želite za nekaj časa izstopiti iz navajenih okvirjev in okolja, pripravimo za vas dogodek-prostor, ki vas bo usmerjal k drugačnemu načinu razmišljanja.

Laboratorij inovativnosti je  eno ali večdnevni dogodek, ki lahko preraste v trajnostni proces v podjetju. Sam dogodek podpremo  z ustrezno pripravo navdihujočega prostora ter izbranih orodij.

Sam laboratorij inovativnosti je moderiran dogodek, ki temelji na teoriji U. Po potrebi uporabimo še druga moderacijska orodja in omogočimo učne izkušnje, ki prinesejo udeležencem potrebno znanje ter veščine.

Rezultat so timi ključnih ljudi, ki pridejo do inovativnih idej, konkretnih prototipov in korakov za njihovo uresničevanje.

Laboratorij inovativnosti lahko vzpostavimo v podjetju, šoli, javni upravi ali nevladni organizaciji.

Če se želite pogovoriti o možnostih za vzpostavitev laboratorija inovativnosti v vaši organizaciji, stopite v stik z nami.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.