Smo svetovalno ustanova, ki povezuje svetovanje in izobraževanje. Svetovanje za nas vedno pomeni odpiranje prostora, kjer ključni ljudje v organizaciji skupaj iščejo odgovore na izzive. Ob tem iskanju se učijo tisto, kar potrebujejo za uspešno soočanje z izzivi.

Delujemo predvsem kot moderatorji in olajševalci strateških procesov v organizacijah. Preko teorije U, metode odprtega prostora in drugih moderatorskih orodij pomagamo podjetju / organizaciji videti celoto in nato tej celoti služiti.  Organizacijo usmerjamo od prepoznavanja izziva skozi poglabljanje do razjasnitve namenov in vizije ter hitrega ustvarjanja prototipov. Naše metode dela omogočajo prepoznavanje porajajoče se prihodnosti. To je nujna dimenzija za soočanje s prihodnjimi izzivi.

Skupini oz. organizaciji omogočimo dostop do tistega znanja, ki ga potrebuje. V ta namen za njih organiziramo učna potovanja, izvedemo poglobljene intervjuje ključnih ljudi ter omogočimo odmik in vrednotenje.

Po potrebi lahko za  konkretne izzive s področja vodenja inovacij, kakovosti, voditeljskih veščin, proizvodnih procesov, ki se pokažejo skozi moderiran proces, vključimo strokovnjake iz naše partnerske mreže.

Odpiramo prostor za učenje in inovativnost

To je naše ključno vodilo. V to odpiranje vključujemo vse ključne deležnike. Naše svetovalno delo je tako usmerjeno v prepoznavanje potencialov podjetja in posameznikov ter sodelovalno iskanje inovativnih rešitev.

Ljudje

Danilo Kozoderc, moderator, trener in svetovalec, direktor podjetja

Univ. dipl. inž el., prof. sociologije in filozofije

  • Izvedba strateških moderiranih srečanj (teorija U, metoda odprtega prostora)
  • Kako vzpostaviti odprto (sodelovalno) inoviranje
  • Kako odkrivati karierni presek in prebujati osebno predanost

Naši partnerji

Podatki o podjetju

  • Vizor je blagovna znamka Zavoda Simetris Morje (www.Simetris.si)
  • Naslov: Log 14, Morje , 2313 Fram
  • Telefon: 02 601 51 51, 040 395 951
  • Matična št.: 3812839000
  • Davčna številka: 91614988, nismo zavezanec za DDV
  • TR pri NLB: SI56-0228-0025-8843-943

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.