V organizaciji ali delovni skupini odpremo prostor za učenje in inovativnost. To pomeni, da ustvarimo pogoje, v katerih začnejo ljudje sodelovati in skupaj inovativno razmišljati. Naše svetovalno delo je usmerjeno v sodelovalno iskanje rešitev in ustvarjanje potrebnih učnih izkušenj.

V vaše okolje pripeljemo proces U, ki temelji na teoriji U. Na ta način gremo preko nalaganja ustaljenih vzorcev, upremo se glasovom sodb, cinizma in strahu, ki dušijo ustvarjalnost ter pridemo do ustvarjanja prototipov. Gre za to, da vidimo celoto (sistema) in potem odgovarjamo na potrebe te celote (služimo celoti).

V sodelovalno iskanje pogosto vključujemo metodo odprtega prostora. Ta metoda temelji na predanosti in odgovornosti udeležencev in to dvoje tudi vzpodbuja. Odprti prostor je energija dobrega odmora za kavo.

Vse to pa pomeni odpiranje laboratorija inovativnosti v danem okolju. Gre za proces in prostor, kjer se ljudje dobro počutijo in so resnično inovativni. Laboratorij inovativnosti lahko odpremo za določen izziv ali kot strateški element organizacije.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.