Odprti prostor je uspešna in učinkovita moderacijska metoda. Uporabna je za iskanje odgovorov na odprte, še ne zelo definirane izzive, ko želimo v soustvarjanje vključiti kar največ ljudi, ki jih stvar zadeva.

V našem desetletnem izvajanju te metode smo jo uspešno uporabili v podjetjih, šolah in nevladnih organizacijah.

Nazoren opis je na voljo v spodnji predstavitvi.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.