Stati pred skupino ali celim razredom učencev, dijakov ali študentov sploh ni enostavno. To vedno znova zahteva pogum, sposobnost dialoga, ter ustvarjalnost in inovativnost. Brez tega se lahko kot učitelji hitro znajdemo v utečenih tirnicah in postanemo naveličani. Nekateri težko zberejo energijo, da tvegajo in poskusijo predreti strah pri učencih.  Vsaka ura lahko postane ponovitev prejšnje in vedno bolj dolgočasna.

Za prebujanje poguma in inovativnosti za poučevanje smo pripravili za pedagoške kolektive dva programa:

Pogum za poučevanje

Inovativnost v šoli

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.