Namen izobraževanja: praktično in teoretično izobraževanje je namenjeno pedagoškim kolektivom, ki si želijo v svoje delo vnesti več inovativnosti.

Inovativnost v pedagoškem delu je vroča tema. Učitelji po eni strani čutijo včasih prevelik pritisk,da bi svojim rednim delovnim obveznostim dodali še nove zadolžitve, pogosto v obliki inovativnih projektov. Po drugi strani pa so kljub vsakodnevnim obremenitvam pedagoškega poklica – ali prav zaradi njih – odprti za iskanje novih, učinkovitejših pristopov k posameznim učencem, razredu, učni snovi in poučevanju. Na izobraževanju se bomo s pomočjo praktičnih delavnic, predstavitev in teoretskih vložkov spopadli z vprašanji, zakaj in kako smo lahko kot učitelji inovativni, da bi to obogatilo – in ne oviralo – naše delo.

Vsebina: izobraževanje je sestavljeno iz petih tematskih sklopov.

  1. Inovativnost in poučevanje (kaj je inovativnost, inovativnost v pedagoškem polju, kaj se lahko pedagogi o inovativnosti naučimo od poslovnih modelov, primeri dobrih praks).
  2. Inovativne metodologije (dve vzporedni praktični delavnici: Poučevanje s pomočjo spletnih orodij in Poučevanje s pomočjo doživljajskih dejavnosti).
  3. Inovativni učitelj (odkrivanje lastne inovativnosti in spodbujanje lastne ustvarjalnosti).
  4. Razvoj pedagoške inovacije (udeleženci v vodenem procesu razvijejo lastno inovacijo, ki jo lahko takoj neposredno uporabijo pri pedagoškem delu).
  5. Trajnostni prostor inoviranja v šoli (kako ustvarjati in sooblikovati takšno organizacijsko kulturo šole, da bo podpirala inovativnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev).

Udeleženci na delavnici:

  • razvijajo inovativno razmišljanje in motivacijo za ustvarjalno delo.
  • spoznajo nekaj zanimivih primerov slovenskih in tujih pedagoških inovacij.
  • razmišljajo o inovativnosti v pedagoškem delu kot o orodju v funkciji učencocentričnosti.
  • razvijejo pedagoške inovacije, ki jih lahko takoj uporabijo.
  • dobijo močan navdih za pedagoško delo.

Metode dela: predstavitev primerov dobrih praks, multimedijska predstavitev, kratke teoretske predstavitve, dve vzporedni praktični delavnici, delo v majhnih skupinah, diskusija.

Dolžina: enodnevno izobraževanje (8 pedagoških ur).

Izvajalca:

Danilo Kozoderc je univ. dipl. inž. elektrotehnike ter profesor sociologije in filozofije. Devet let je poučeval strokovne predmete in informatiko na Srednji strojni šoli v Mariboru. Več let je vodil projekt promocije, beleženja in vrednotenja neformalnega učenja ter bil načelnik ZSKSS – Slovenskih skavtinj in skavtov, kjer je vodil skupine mladih, načrtoval vzgojni program in vodil usposabljanja za odrasle voditelje. Danes v svojem podjetju Vizor izvaja usposabljanja s področja inovativnosti, moderira skupinske procese ter izvaja delavnice za učence, dijake ter študente in predavanja za starše o karierni orientaciji.

Urška Slana je po študiju socialne pedagogike in nekaj letih dela na osnovni šoli svoje znanje o delu z učenci s posebnimi potrebami nagradila z magistrskim študijem na univerzi Harvard v ZDA. Njena strokovna področja so predvsem individualno in skupinsko svetovanje, pedagoško raziskovanje, doživljajska pedagogika in mednarodno izobraževanje.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.