Namen delavnice: praktična delavnica je namenjena kolektivom, ki si želijo ob začetku šolskega leta kot posamezniki in kot kolektiv odkriti nove izvire energije za pedagoško delo. Skozi različne dejavnosti bomo odkrivali svojo osebno poklicanost in izvore sodelovanja med strokovnimi delavci za kakovostno delo v šoli. Delavnica poveže pedagoške delavce in prinaša preprost model za vzdrževanje poguma za ustvarjalnost in poučevanje.

Vsebina: delavnica se s praktičnimi dejavnostmi dotika naslednjih vsebinskih poudarkov:

  1. Izvori poguma za poučevanje in strahovi, ki nas pri tem ovirajo.
  2. Identiteta in integriteta učitelja ter pedagoška skupnost kot izvori učiteljeve avtoritete.
  3. Medsebojno sodelovanje v pedagoškem kolektivu za zagotavljanje trajnostnega razvoja.
  4. Metode in orodja pedagoškega soustvarjanja v kolektivu in razredu.

Udeleženci na delavnici:

  • raziskujejo »pokrajine notranjega življenja učitelja« in obudijo lastne notranje vire za kakovostno pedagoško delo.
  • razmišljajo o identiteti in integriteti samega sebe kot učitelja – svojih močnih točkah, talentih, in se učijo prepoznavati in sprejemati lastne omejitve.
  • prepoznavajo, kaj jih ovira pri tem, da bi postali najboljši učitelji, kar je mogoče, in razvijejo strategije za premagovanje teh ovir.
  • gradijo vzdušje medsebojnega sodelovanja, povezanosti, pozornega poslušanja drug drugega in spoštovanja do raznolikosti osebnih in pedagoških značilnosti, prepričanj in stilov delovanja.
  • načrtujejo medsebojno sodelovanje v prihajajočem šolskem letu in si zastavijo konkreten cilj, ki ga želijo doseči kot skupnost.

Metode dela: osebno delo, skupinsko delo, deljenje mnenj in izkušenj, dejavnosti za gradnjo tima.

Dolžina: enodnevna ali dvodnevna delavnica (8 oz. 16 pedagoških ur).

Izvajalca:

Danilo Kozoderc je univ. dipl. inž. elektrotehnike ter profesor sociologije in filozofije. Devet let je poučeval strokovne predmete in informatiko na Srednji strojni šoli v Mariboru. Več let je vodil projekt promocije, beleženja in vrednotenja neformalnega učenja ter bil načelnik ZSKSS – Slovenskih skavtinj in skavtov, kjer je vodil skupine mladih, načrtoval vzgojni program in vodil usposabljanja za odrasle voditelje. Danes v svojem podjetju Vizor izvaja usposabljanja s področja inovativnosti, moderira skupinske procese ter izvaja delavnice za učence, dijake ter študente in predavanja za starše o karierni orientaciji.

Urška Slana je po študiju socialne pedagogike in nekaj letih dela na osnovni šoli svoje znanje o delu z učenci s posebnimi potrebami nagradila z magistrskim študijem na univerzi Harvard v ZDA. Njena strokovna področja so predvsem individualno in skupinsko svetovanje, pedagoško raziskovanje, doživljajska pedagogika in mednarodno izobraževanje.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.