Od ustvarjalnosti otrok do pravega poklica – sodelovanje v projektu karierne orierntacija

Posted on 19. Jun, 2012 by in Dogodek, Učitelji

Društvo za spodbujanje ustvarjalnosti IZIDA je 31.3.2011 uspešno zaključilo projekt. Zaključna prireditev je potekala 28.3.2012 na OŠ Vič, Abramova ul. 26, Ljubljana.

Danilo Kozoderc  je sodeloval kot zunanji sodelavec Izide.

Projekt »OD USTVARJALNOSTI OTROK DO PRAVEGA POKLICA» je otrokom nudil pomoč na poti odraščanja, ko je potrebno začeti razmišljati o tem, kateri poklic bodo izbrali. Projekt je preko ustvarjalnih in poklicnih delavnic otrokom omogočal pridobivanje dodatnih informacij, znanj in izkušenj za lažje poklicno odločanje.

V projektu je sodelovalo 260 otrok, predvsem osnovnošolcev, ki so bili vključenih v številne ustvarjalne delavnice (glasbeno, oblikovanje, fotografsko, keramično, plesno..). V njih so otroci izražali svojo ustvarjalnost, omogočeno jim je bilo prepoznavanje lastnih zmožnosti in sposobnosti. Ustvarjalne delavnice so negovale tudi individualno izražanje, jih učile samoiniciativnosti, obenem pa nudile tudi sprostitev in odmik od vsakdanjosti in prijetno druženje s sošolci. Ob novih pozitivnih spoznanjih smo prispevali h krepitvi njihove samozavesti in pozitivne samopodobe.

Na področju poklicnega svetovanja smo za 227 učencev izdelali individualne karierne načrte, s katerimi smo jim pomagali pri pripravi na prvo poklicno odločitev. Otroke smo spodpodbujali k razmišljanju, kateri poklic je zanje primeren in katero srednjo šolo naj izberejo.

Izvedena anketa med učenci je potrdila, da so učenci bili zadovoljni z izvedenimi dejavnostmi in so zanje koristne.

Iskreno se zahvaljujemo donatorju, ker nam je omogočil izpeljavo projekta. Poklicno informiranje in svetovanje je vsekakor dejavnost, ki jo osnovnošolci in mladostniki potrebujejo, ker pomembno vpliva na pravilno poklicno odločitev.

Projekt je bil financiran iz mehanizma Švicarskega prispevka.

Inovativnost in pogum za poučevanje v šolah

Posted on 27. Jul, 2011 by in Učitelji

Učiteljevo delo je naporno in polno izzivov. Stati pred polnim razredom učencev je vedno novo in je vedno lahko tudi stresno. Obenem pa vedno ponuja priložnost odpiranja prostora za učenje in ustvarjanja priložnosti za spremembe.

Za učitelje / učiteljske zbornice smo pripravili program, ki omogoča podporo pri njihovem delu

Kako ustvarjati inovativno okolje v podjetjih – Teorija U

Posted on 18. May, 2011 by in Dogodek, Teorija U

Na delavnici bomo predstavili teorijo U kot proces za iskanje rešitev kompleksnih izzivov, razvoj novih izdelkov ter storitev. Teorijo U so razvili na MIT v ZDA in predstavlja učenje iz porajajoče se prihodnosti. Teorija U omogoča videti celoto in potem tej celoti služiti. V drugem delu bomo teorijo U praktično simulirali in iskali odgovore na izziv ustvarjanja inovativnega okolja v podjetjih.

Več o teoriji U.

Kje: Glotta nova, Poljanska 95, Ljubljana

Kdaj: Četrtek 19.5. 2011 od 13.oo do 15.00

Brezplačno v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja 2011

Kako v Framu soustvarjati priložnost za razvoj kraja in ljudi?

Posted on 12. May, 2011 by in Dogodek

Lokalni razvoj predstavlja korenine razvoja. Na lokalnem nivoju je tudi v osnovi najlažje in najbolj učinkovito sodelovati. Ljudje so blizu, se do določene mere poznajo in so predani razvoju tistega okolja. Samo prepoznati je treba obstoječo mrežo in pogledati naprej. In ravno to je lahko na lokalnem nivoju težko. Prav o tem sem že pisal. In sedaj je čas, da od besed preidemo k dejanjem.

Vsi, ki to berete in ste iz Frama ali bližnje, lahko pa tudi ne tako bližnje okolice, ste vabljeni na

Odprti prostor / sodelovalno srečanje: “Kako v Framu soustvarjati priložnost za razvoj kraja in ljudi, ki tukaj živijo”

Kdaj in kje: Četrtek 26. maj ob 18h do max 21h v dvorani Gasilskega doma Fram

Vabljeni vsi, ki želite skupaj odkrivati izzive v KS Fram in iskati možnosti sodelovanja ter te možnosti tudi soustvarjati. Dogodek je namenjen vsem krajanom, ki čutijo predanost in odgovornost za razvoj kraja in je odprt za vse krajane, za podjetnike, kmete, predstavnike društev, predstavnike krajevne skupnosti in občine ter šole.
Kdorkoli pride je prava oseba in karkoli se zgodi, je edino, kar se je lahko zgodilo.
Skupaj bomo analizirali stanje ter v skupinah iskali rešitve in morebitne skupne projekte. Skupaj lahko veliko naredimo.

Organizator: Zavod Simetris Morje, www.simetris.si, Vizor, www.vizor.si

Dogodek je v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2011.

Predavanje Aleša Čerina v Račah: “Bolj preproste izbire – 1 EUR na dan”

Posted on 11. May, 2011 by in Dogodek

“Stvari morajo biti tako preproste kot se le da”, vendar ne bolj, je nekoč dejal Einstein. Za poenostavljanje stvari na osebnem pa tudi na organizacijskem področju, je veliko prostora. Preproste stvari prinašajo prihranke časa in denarja, prispevajo k trajnostnemu razvoju in pogosto naredijo življenje bolj umirjeno.

Aleš Čerin že vrsto leto razmišlja o bolj preprostih izbirah in jih tudi v praksi preizkuša. Projekt 1 EUR na dan pomeni presek prakse in merjenja učinkovitosti pristopa.

Aleš  je v svojem odmevnem projektu, ki je trajal 60 dni povprečno na dna porabil za hrano 1 EUR. Iz te izkušnje se je veliko naučil o tem, kako varčevati na področju prehrane in vseeno zdravo živeti. Na predavanju bo predstavil te svoje izkušnje, ki jih sedaj še nadgrajuje.

Aleš Čerin je podjetnik predavatelj in bloger, živi v Ljubljani je poročen in oče štirih otrok.

Kdaj in kje: v torek 17. maja 2011 ob 19h v kinodvorani gradu v Račah.

Dogodek poteka ko del Tedna vseživljenjskega učenja 2011.

Delavnica teorija U na Društvu moderatorjev Slovenije

Posted on 15. Mar, 2011 by in Dogodek, Teorija U

V ponedeljek 14. marca 2011 je imel Danilo Kozoderc krajše predavanje, ki se je nadaljevalo v dvourno delavnico. Približno 25 udeležencev iz Društva moderatorjev in iz podjetja Danfoss Trata si je skozi predavanje ustvarilo širšo sliko o procesu.

Nato pa so vstopili v sam proces. Soočili so se z izzivom “Kako v Sloveniji vzpodbujati veselje do sprememb“. Zaradi precej kratkega časa je bilo vse skupaj bolj simulacija procesa. Vseeno pa so udeleženci prepoznali nekaj ključnih igralcev na danem področju ter prepoznali, kako delujejo in kaj jim sporočajo. Simulirali so tudi ekskurzijo na kraje z najvišjim potencialom za temo vzpodbujanja veselja do sprememb. Vse to je prispevalo k odmiku od ustaljenih miselnih vzorcev in k zadržanju glasov sodb, cinizma in strahu.

V krajši tišini in s tem odmiku od procesa so udeleženci pustili, da se je začelo pojavljati notranje znanje. V nadaljevanju so razjasnili namen in predlagali prototipe. Ideje so bile zelo zanimive:

  • podporna skupina ljudi, ki bi vsak dan poskusili nekaj pogumnega
  • mrežni marketing poguma in sprememb
  • uvedba komuniciranja kot predmeta v šolo
  • arhiv vseh stvari, ki so v Sloveniji uspele
  • pozitivne novice
  • vsak pošlje vsak teden celotni skupini sporočilo, kaj mu je uspelo

Po zaključku se je odprlo veliko vprašanj o sami izvedbi procesa U ter o konkretni uporabnosti posameznih orodij znotraj procesa.

Če bi proces izvajali za konkreten izziv znotraj konkretne skupine ali podjetja, bi delavnica trajala dlje časa, udeleženci bi posamezne elemente bolj podrobno obdelali in se o njih pogovorili, prototipe bi predstavili deležnikom in jih spreminjali glede na njihov odziv, …

Povzetek: V osnovi gre pri teoriji U za videti celoto in služiti celoti. Pri prvem delu se naravnamo na neobremenjen, svež in celosten pogled. Pri drugem delu pa integriramo roke glavo in duha in še posebej pri prototipiranju sledimo sporočilu: Zgodaj padi, hitro se uči.

 

10 preprostih stvari za povečanje inovativnosti v podjetju

Posted on 13. Mar, 2011 by in Inovativnost

Ko začnemo govoriti o sistemih inoviranja, vodenju inovacij in odprtem inoviranju, daje vse to občutek precejšnje kompleksnosti. Z nekaterimi precej preprostimi posameznimi dejavnostmi pa lahko precej vzpodbudimo inovativnost v nekem okolju. Takšne posamezne dejavnosti lahko kasneje celo sestavljajo kompleksnejši sisteme vodenja inovativnosti. Deseti možnih dejavnosti:

1. Ustvarjamo plakat

Na mestu, kjer se srečuje veliko sodelavcev namestimo plakat in nanj po potrebi zapišemo izziv ali vprašanje ter vse povabimo , da zraven zapišejo svoje predloge. Primerna mesta za to so skupni družabni prostor, čajna kuhinja, stan ob kavnem avtomatu, garderoba,…

2. Odprimo „Ideja“ sobo.

Poseben prostor preoblikujmo v prostor za zbiranje idej in sodelovalno reševanje. Stene polepimo s papirjem ter povabimo vse sodelavce, da na te papirje napišejo probleme, izzive in vprašanja s katerimi se trenutno srečujejo. Vse sodelavce tudi povabimo, da si občasno vzamejo čas in predlagajo svoje rešitve, zamisli in odgovore na te izzive. V prostoru je lahko tudi miza in stoli, kamor se lahko umakne tim, ki je pred določenim izzivom.

3. Spletno sodelovalno okolje

Ustvarimo preprosto spletno sodelovalno okolje, kamor lahko sodelavci „prilepijo svoje izzive, vprašanja, dejavnosti in ostali sodelavci predlagajo rešitve in odgovore. Takšna preprosta okolja lahko ustvarimo v različnih wiki okoljih (Wikispaces, Google Sites, …), blogovskih okoljih (WordPress,..) okoljih za mikrobloganje (Yammer), sodelovalnih miselnih vzorcih (Minmeister)

4. Obiski v drugačna okolja

Občasno gremo na obisk v drugačna okolja. Za sodelavce pripravimo obiske v okolja, kjer delajo bistveno drugačne stvari, kot v našem podjetju. Naj imajo možnost precej dobro spoznati tisto okolje in način njegovega delovanja. Lahko je tak izlet pripravljen ob konkretnem izzivu s katerim se določen tim sooča. V tistem novem okolju pa so pozorni na morebitne rešitve, ki se tam ponujajo.

5. Stranke inovirajo

Povabimo stranke, da predlagajo ideje, kako izboljšati naše izdelke ter storitve in kaj še dodatno ponudi. Odprimo kanale preko katerega bodo stranke lahko predlagale in naučimo naše sodelavce, ki so v stiku s strankami, da bodo znale sprejemati in vzpodbujati povratne informacije Blagajničarka v trgovini vpraša stranko, kaj bi ona še želela ali, kaj bi spremenila v trgovini). Tudi za stranke lahko uporabimo realno ali virtualno tablo, kamor lahko sami pišejo. Zelo nazoren primer je My Sturbaks Idea.

6. Odprti prostor dvakrat letno

Enkrat ali dvakrat letno pripravimo za vse sodelavce Odprti prostor. To je moderirana dejavnost z izbrano temo – fokusom. Tema je lahko tudi precej široka (Kako izboljšati kakovost naših storitev?, Kako povečati prodajo?, …) Vsi sodelujoči predlagajo teme znotraj fokusa in se potem o posameznih temah pogovarjajo, jih analizirajo, predlagajo konkretne dejavnosti. Udeležba je seveda prostovoljna. Eno izmed ključnih vodil dogodka je: „Karkoli se zgodi, je edina stvar, ki se je lahko zgodila.“

7. Implementacijski tim

Oblikujete implementacijski tim, ki bo poskrbel, da se bodo dobre idej uresničile. Avtor ideje ni vedno najboljša oseba z implementacijo. Tim je lahko stalen ali pa ima vsaj stalno jedro, ki se dopolnjuje z ustreznimi strokovnjaki.

8. Počistite ideje za sabo.

Vsako idejo, ki jo na kakršen koli način dobimo moramo ovrednotiti ter jih vreči v koš ali poslati v uresničitev. Tudi pri vrednotenju idej lahko pomagajo vsi sodelavci in stranke. Preprosta in učinkovita orodja za to so na voljo (Googlovi obrazci in ustrezen vprašalnik, ocenjevanje ideje s samolepilnimi pikicami, ki jih ocenjevalci (sodelavci) dobijo, …)

9. Dve uri na teden za lastne ideje

Dajte vašim sodelavcem „dovoljenje“ da se bodo vsaj 2 uri na teden ukvarjali s stvarjo, ki jih zanima in ne sodi nujno na področje njihovega dela. Te dve uri gresta seveda v njihov delovni čas. V Googlu in 3M imajo za to na voljo en dan v tednu.

10. ‘Zakaj ne’ izdelek, storitev, lastnost.

Enkrat na teden izberite en vaš izdelek, storite, proces ali poslovni model. Ob tem v izbrani skupini postavite serijo vprašanj: „Zakaj ne ……? Zakaj ne bi zaoblili robov na izdelku? Zakaj ne bi omogočili nsvetov preko spleta? Zakaj ne bi povečali števila vrtljajev motorja pri sesalniku?

Če uporabite eno, dve ali tri ideje in jih tudi dejansko uresničite, bo inovativnost v vašem podjetju napredovala. Izmed teh 10 idej jih je nekja gotovo enostavno uresničljivih za vas in tudi vam blizu.

Do inovativnosti s posamezniki ali skupino

Posted on 12. Mar, 2011 by in Uncategorized

Nabiralniki za ideje

Uporaba nabiralnikov za inovativne predloge računa izkorišča inovativnost posameznikov. S stališča učinkovitosti in uporabe časa je to za podjetje časovno najboljši način. Ne zahteva praktično nobenega časa. Posamezniku se zaiskri ideja, napiše jo na listek ali na računalnik ter vrže v fizični ali virtualni nabiralnik. V nekaj minutah je vse končano.
V nabiralniku se je znašla neomadeževana ideja posameznika. Nihče več je ne bo obogatil ali  se ob njej navdihnil. In to je res škoda. Velik korak naprej je že, če posamezniki uporabljajo različne metode ustvarjalnega mišljenja in tako izstopijo iz ustaljenega modela razmišljanja ter gredo tudi preko samo trenutnih navdihov. A to seveda zahteva dodaten čas.

Ideje se vedno rojevajo v glavah posameznikov, a brusijo se le ob sodelovanju več posameznikov –  skupine torej ali skupnosti.

Javni nabiralnik

Velik korak naprej lahko naredimo z javnim nabiralnikom. Idej posameznikov lahko vidijo vsi posamezniki in jih na različne načine ocenjujejo ter komentirajo.  To se lahko dogaja v samem podjetju s posebno spletno oz. ethernetno aplikacijo. Zelo uspešno pa lahko uporabimo tudi wiki. Nekatera podjetja pa to zbiranje in ocenjevanje odprejo tudi navzven. Dell in Sturbucks sta tako prišla že do veliko uporabnih idej.

Moderirano iskanje  in razvoj idej

To je seveda najbolj časovno potraten način, saj pomeni, da mora nekaj ljudi nekaj ur sedeti skupaj. Je pa nedvomno zelo uspešen glede kakovosti pridobljenih idej, saj je vrednotenje je že del procesa. To pa pomeni, da je ta način pravzaprav zelo učinkovit.  Skupinskih metod ustvarjalnega razmišljanja je veliko. Že najbolj poznana nevihta možganov prinaša ogromno dodano vrednost. Za soočanje s kompleksnimi in ne dovolj definiranimi problemi, v reševanje katerih želimo vključiti veliko ljudi, je odlična metoda odprtega prostora ali pa teorija U. Teorija u preko različnih metod pomaga videti celoto in služiti tej celoti. V zadnjem koraku pripelje do izdelave prototipa.

Izziv prihodnosti in kolektivne inteligence

Dodana vrednost kolektivne inteligence, ki jo prinaša vsako skupinsko delo, je preveč dragocena, da je ne bi izkoristili. Kolektivna inteligenca pa preko različnih skupinskih metod omogoča prepoznavanje porajajoče se prihodnosti.