Delavnica teorija U na Društvu moderatorjev Slovenije

Posted on 15. Mar, 2011 by in Dogodek, Teorija U

V ponedeljek 14. marca 2011 je imel Danilo Kozoderc krajše predavanje, ki se je nadaljevalo v dvourno delavnico. Približno 25 udeležencev iz Društva moderatorjev in iz podjetja Danfoss Trata si je skozi predavanje ustvarilo širšo sliko o procesu.

Nato pa so vstopili v sam proces. Soočili so se z izzivom “Kako v Sloveniji vzpodbujati veselje do sprememb“. Zaradi precej kratkega časa je bilo vse skupaj bolj simulacija procesa. Vseeno pa so udeleženci prepoznali nekaj ključnih igralcev na danem področju ter prepoznali, kako delujejo in kaj jim sporočajo. Simulirali so tudi ekskurzijo na kraje z najvišjim potencialom za temo vzpodbujanja veselja do sprememb. Vse to je prispevalo k odmiku od ustaljenih miselnih vzorcev in k zadržanju glasov sodb, cinizma in strahu.

V krajši tišini in s tem odmiku od procesa so udeleženci pustili, da se je začelo pojavljati notranje znanje. V nadaljevanju so razjasnili namen in predlagali prototipe. Ideje so bile zelo zanimive:

  • podporna skupina ljudi, ki bi vsak dan poskusili nekaj pogumnega
  • mrežni marketing poguma in sprememb
  • uvedba komuniciranja kot predmeta v šolo
  • arhiv vseh stvari, ki so v Sloveniji uspele
  • pozitivne novice
  • vsak pošlje vsak teden celotni skupini sporočilo, kaj mu je uspelo

Po zaključku se je odprlo veliko vprašanj o sami izvedbi procesa U ter o konkretni uporabnosti posameznih orodij znotraj procesa.

Če bi proces izvajali za konkreten izziv znotraj konkretne skupine ali podjetja, bi delavnica trajala dlje časa, udeleženci bi posamezne elemente bolj podrobno obdelali in se o njih pogovorili, prototipe bi predstavili deležnikom in jih spreminjali glede na njihov odziv, …

Povzetek: V osnovi gre pri teoriji U za videti celoto in služiti celoti. Pri prvem delu se naravnamo na neobremenjen, svež in celosten pogled. Pri drugem delu pa integriramo roke glavo in duha in še posebej pri prototipiranju sledimo sporočilu: Zgodaj padi, hitro se uči.