Zaupanje v moč sodelovanja

Posted on 25. Sep, 2013 by in Inovativnost, Sodelovanje

IMG_6258Nekaj let nazaj sem moderiral sodelovalni dogodek „Odprtega prostora“ na poletnem taboru Evropske organizacije za kakovost. Takrat sem imel za sabo že kar nekaj moderacij, a sem bil precej vznemirjen: prvi dogodek, ki sem ga moderiral v angleščini in udeleženci so bili strokovnjaki za kakovost predvsem iz Evrope pa tudi od drugod. Naj samo omenim japonskega profesorja, dobitnika Demingove nagrade za kakovost in predsednika Ameriškega združenja za kakovost. Dogodek je tekel presenetljivo dobro. Moč soustvarjanja je prišla do izraza.

Načela odprtega prostora

Skozi proces pa so se zelo lepo potrdila vsa načela odprtega prostora: Kdorkoli pride, je prava oseba (ljudje so se prostovoljno odločali za udeležbo), Karkoli se zgodi, je edina stvar, ki se je lahko zgodila (odprtost za sprejemanje novega), Ko se nekaj začne, je ravno pravi čas za začetek, Ko je konec je konec (ne dolgovezimo in vlečemo stvari). In morda ključna stvar Zakon dveh nog: Ko se znajdeš na mestu, kjer se ne moreš ne učiti, ne prispevati, uporabi svoji dve nogi in pojdi na bolj produktivno mesto. Ta zakon učinkovito prispeva k temu, da posamezniki ne postanejo „pametni“, ker sicer ostanejo sami in da se ljudje ne začnejo dolgočasiti, ker morajo prej oditi tja, kjer bodo predani.

To, da odprti prostor gradi na predanosti in odgovornosti ter to intenzivno vzpodbuja pri udeležencih, sem se prepričal večkrat. Duh sodelovanja in soustvarjanja je deloval v podjetjih, šolah, nevladnih organizacijah in lokalnih skupnostih. Ljudje so prišli, ker so bili predani izzivu in zato so tudi aktivno sodelovali in prevzemali odgovornost. Brez odgovornosti se namreč nič ne zgodi.

Pametnjakoviči rušijo, neopazni gradijo

V odprtem prostoru je zelo pomembna vloga moderatorja – pravzaprav facilitatorja. To lahko prevedemo kot olajševalec. Moderator mora biti kar najbolj neopazen. Odpre prostor in potem pusti, da teče. Moderator zaupa v moč samoorganiziranja, na kateri odprti prostor v veliki meri temelji.

Odprti prostor deluje vedno. Deluje z visoko izobraženimi strokovnjaki, kar sem hotel prikazati z začetnim primerom. In deluje s pisano zasedbo prebivalcev neke skupnosti. Propade pa samo v enem primeru. Če nek posameznik, ki ima dejansko moč, to moč poskuša uveljaviti in misli, da edino on ve, kako bi lahko izziv rešili. Pa še takrat obstaja zasilni izhod: vsi ostali udeleženci uporabijo pravilo dveh nog in odidejo nekam drugam.

Seveda pa ni odprti prostor ena in edina metoda, ki omogoča sodelovanje. Sam uporabljam besedno zvezo odprti prostor kot dobro pripravljeno okolje v fizičnem in duhovnem smislu, ki vzpodbuja in omogoča sodelovanje v neki skupini ljudi.

Moči Slovenije na Štatenbergu

Takšne odprti prostor je bilo tudi srečanje SOS – Moči Slovenije na dvorcu Štatenberg konec avgusta letos. Zbralo se je okrog 70 ljudi, od tega vsaj 20 izven Slovenije: iz Avstralije, Nove Zelandije, Libanona, Francije, Belgije, Nemčije,.. Skozi dobro načrtovan proces v katerega smo vstopili preko osebne izkušnje in potem preko zgodb. Celoten proces je temeljil na Umetnosti gostiteljstva (Art of Hosting), ki je učinkovit način žetve kolektivne modrosti in samoorganizirajočih zmožnosti skupin vseh velikosti. Pri tem se uporabljajo različne metode (Krog, Odprti prostor, Svetovna kavarna, Proaktivna kavarna, pripovedovanje zgodb) Kot da bi uporabljali velik lijak, so se različne idej, nova spoznanja in dejstva prelivala v neko skupno čutenje in modrost o tem, kaj so resnične moči / potenciali Slovenije. Sam proces je prispeval k temu, da smo videli celoto izziva, da je lahko vsak izrazil svoj pogled in da je vzklila skupna modrost. Ni bilo prepirov, preglasovanj, nezadovoljstva.

Ker je še celotno poročilo v pripravi, naj za zapišem po spominu nekaj ugotovljenih moči Slovenije: narava, vode, poljedelstvo, Slovenija kot učilnica, ….

Izzivi sodelovanja

Res zaupam v moč sodelovanja in v moč različnih sodelovalnih načinov, ki v veliki meri temeljijo na samorganiziranju ljudi. Zaupam zaradi lastnih pozitivnih izkušenj, zaupam ker verjamem da je 1+1+1 > 3, kar je povzetek sinergije. Razumem pa tudi strahove. Težko se je odpovedati lastnini nad idejo. Težko se je izpostaviti. Kot šef je težko izpustiti vajeti iz rok in zaupati skupini. Ni enostavno deliti stvari, ki jih znamo, v veliki skupini. Vse to je res. A sodelovanje in soustvarjanje je v svetu nenehnih in hitrih sprememb edina res učinkovita pot. In tega sodelovanja se moramo učiti. Odpirati moramo prostor zanj.

Zaupam krogu

Pravzaprav so alternative različnim okroglim mizam in posvetom prej omenjene metode. Okrogla miza lahko odpira konflikt, lahko pušča posameznike na različnih bregovih. Konference ustvarjajo dvorazredne udeležence: govorniki in poslušalci. V obeh primerih pa ni prostora dialoga, poslušanja, sprejemanja in kolektivne inteligence. Ne zaupam okroglim mizam. Morda bi jim zaupal, če bi vsaj bile okrogle. Zaupam pa odprtemu prostoru, metodi dialoga, svetovni kavarni, …, ker vsi sedimo v krogu. Krog pa je oblika sodelovanja. Tudi v realnem življenju govorimo o prijateljskem krogu, družinskem krogu in krogu sodelavcev. In v nekaterih afriških vaseh so hiše postavljene v krogu.

10 preprostih stvari za povečanje inovativnosti v podjetju

Posted on 13. Mar, 2011 by in Inovativnost

Ko začnemo govoriti o sistemih inoviranja, vodenju inovacij in odprtem inoviranju, daje vse to občutek precejšnje kompleksnosti. Z nekaterimi precej preprostimi posameznimi dejavnostmi pa lahko precej vzpodbudimo inovativnost v nekem okolju. Takšne posamezne dejavnosti lahko kasneje celo sestavljajo kompleksnejši sisteme vodenja inovativnosti. Deseti možnih dejavnosti:

1. Ustvarjamo plakat

Na mestu, kjer se srečuje veliko sodelavcev namestimo plakat in nanj po potrebi zapišemo izziv ali vprašanje ter vse povabimo , da zraven zapišejo svoje predloge. Primerna mesta za to so skupni družabni prostor, čajna kuhinja, stan ob kavnem avtomatu, garderoba,…

2. Odprimo „Ideja“ sobo.

Poseben prostor preoblikujmo v prostor za zbiranje idej in sodelovalno reševanje. Stene polepimo s papirjem ter povabimo vse sodelavce, da na te papirje napišejo probleme, izzive in vprašanja s katerimi se trenutno srečujejo. Vse sodelavce tudi povabimo, da si občasno vzamejo čas in predlagajo svoje rešitve, zamisli in odgovore na te izzive. V prostoru je lahko tudi miza in stoli, kamor se lahko umakne tim, ki je pred določenim izzivom.

3. Spletno sodelovalno okolje

Ustvarimo preprosto spletno sodelovalno okolje, kamor lahko sodelavci „prilepijo svoje izzive, vprašanja, dejavnosti in ostali sodelavci predlagajo rešitve in odgovore. Takšna preprosta okolja lahko ustvarimo v različnih wiki okoljih (Wikispaces, Google Sites, …), blogovskih okoljih (WordPress,..) okoljih za mikrobloganje (Yammer), sodelovalnih miselnih vzorcih (Minmeister)

4. Obiski v drugačna okolja

Občasno gremo na obisk v drugačna okolja. Za sodelavce pripravimo obiske v okolja, kjer delajo bistveno drugačne stvari, kot v našem podjetju. Naj imajo možnost precej dobro spoznati tisto okolje in način njegovega delovanja. Lahko je tak izlet pripravljen ob konkretnem izzivu s katerim se določen tim sooča. V tistem novem okolju pa so pozorni na morebitne rešitve, ki se tam ponujajo.

5. Stranke inovirajo

Povabimo stranke, da predlagajo ideje, kako izboljšati naše izdelke ter storitve in kaj še dodatno ponudi. Odprimo kanale preko katerega bodo stranke lahko predlagale in naučimo naše sodelavce, ki so v stiku s strankami, da bodo znale sprejemati in vzpodbujati povratne informacije Blagajničarka v trgovini vpraša stranko, kaj bi ona še želela ali, kaj bi spremenila v trgovini). Tudi za stranke lahko uporabimo realno ali virtualno tablo, kamor lahko sami pišejo. Zelo nazoren primer je My Sturbaks Idea.

6. Odprti prostor dvakrat letno

Enkrat ali dvakrat letno pripravimo za vse sodelavce Odprti prostor. To je moderirana dejavnost z izbrano temo – fokusom. Tema je lahko tudi precej široka (Kako izboljšati kakovost naših storitev?, Kako povečati prodajo?, …) Vsi sodelujoči predlagajo teme znotraj fokusa in se potem o posameznih temah pogovarjajo, jih analizirajo, predlagajo konkretne dejavnosti. Udeležba je seveda prostovoljna. Eno izmed ključnih vodil dogodka je: „Karkoli se zgodi, je edina stvar, ki se je lahko zgodila.“

7. Implementacijski tim

Oblikujete implementacijski tim, ki bo poskrbel, da se bodo dobre idej uresničile. Avtor ideje ni vedno najboljša oseba z implementacijo. Tim je lahko stalen ali pa ima vsaj stalno jedro, ki se dopolnjuje z ustreznimi strokovnjaki.

8. Počistite ideje za sabo.

Vsako idejo, ki jo na kakršen koli način dobimo moramo ovrednotiti ter jih vreči v koš ali poslati v uresničitev. Tudi pri vrednotenju idej lahko pomagajo vsi sodelavci in stranke. Preprosta in učinkovita orodja za to so na voljo (Googlovi obrazci in ustrezen vprašalnik, ocenjevanje ideje s samolepilnimi pikicami, ki jih ocenjevalci (sodelavci) dobijo, …)

9. Dve uri na teden za lastne ideje

Dajte vašim sodelavcem „dovoljenje“ da se bodo vsaj 2 uri na teden ukvarjali s stvarjo, ki jih zanima in ne sodi nujno na področje njihovega dela. Te dve uri gresta seveda v njihov delovni čas. V Googlu in 3M imajo za to na voljo en dan v tednu.

10. ‘Zakaj ne’ izdelek, storitev, lastnost.

Enkrat na teden izberite en vaš izdelek, storite, proces ali poslovni model. Ob tem v izbrani skupini postavite serijo vprašanj: „Zakaj ne ……? Zakaj ne bi zaoblili robov na izdelku? Zakaj ne bi omogočili nsvetov preko spleta? Zakaj ne bi povečali števila vrtljajev motorja pri sesalniku?

Če uporabite eno, dve ali tri ideje in jih tudi dejansko uresničite, bo inovativnost v vašem podjetju napredovala. Izmed teh 10 idej jih je nekja gotovo enostavno uresničljivih za vas in tudi vam blizu.