Teorija U  predstavlja povzetek delovanja izjemno uspešnih ljudi in skupin pri reševanju kompleksnih problemov. Nastala je v krogu praktikov organizacijskega učenja, moderiranja in reševanja kompleksnih problemov na MIT v ZDA
Bistvo teorije U je proces U, ki omogoča, da sistematično in poglobljeno vidimo celoto problema in da potem najdemo rešitev, ki tej celoti služi. Preko različnih aktivnosti:

  • ekskurzija na kraje z najvišjim potencialom za nas,
  • pogovor s ključnimi igralci na področju,
  • intervjuji s ključnimi deležniki, …

zaobidemo glasove sodb, strahu in cinizma. To troje  so tudi največje ovire naše inovativnosti. Vsak od teh glasov nas potegne po bližnjici, ki vodi v kraj, kjer smo že bili. In v tem seveda ni nobene inovativnost.

Tista najnižje točka U-ja pomeni odmik in prostor tišine, ko se porajajo rešitve povezane s pogledom na celoto problema. Ko se po U-ju vzpenjamo navzgor, razjasnimo namen in hitro pridemo do prototipov. Pri prototipih nas vodi načelo: “Zgodaj padi, hitro se uči” in še naslednje: “Modrost v vaših rokah je pogosto večja od modrosti v glavi. Roke vedo, kaj je treba narediti.”

Teorija U je dopolnitev in hkrati protiutež matematično logičnemu razmišljanju, ki gradi vzročno posledično verigo. Teorija U pomeni učenje iz porajajoče se prihodnosti. Najbolje se sicer učimo iz preteklosti oz. minulih izkušenj, a večina kompleksnih problemov nima minulih izkušenj in klasična logika nam ne pomaga veliko. Moramo izhajati iz prihodnosti kot se trenutno poraja. In to nam proces U omogoča.

Več o teoriji U.

Za vas lahko moderiramo proces U ob konkretnem kompleksnem izzivu, strateškem načrtovanju ali razvoju novih produktov. Stopite v stik z nami.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.