V ponedeljek 22. junija od 21h do 22 h.

Govorjenje resnice je bližnjica do reševanja problemov. Ko povemo resnico, takoj preidemo k bistvu. Takoj se lahko lotimo reševanja problema. Ko neki operater na stroju pove: “Zafrknil sem. Naredil sem napako in zato je prišlo do loma.” Vzdrževalci takoj vedo, kje se lotiti zadeve in hitro popravijo. Če operater ne prizna napake in samo pove, da stroj ne deluje, morajo vzdrževalci iskati napako in to vzame bistveno več časa.

Kako pa doseči, da bodo zaposleni pripravljeni priznati napako? Za to je potreben pogum oz. zaupanje. Zaupanje, da bo nadrejeni to sprejel v pozitivnem duhu. Graditev zaupanja pa je proces.

Če vaše življenje ni, kar bi lahko bilo, poskusite govoriti resnico.” lahko parafraziramo tudi za podjetje: “ Če vaše podjetje / ustanova ni takšna, kot bi lahko bila, poskusite govoriti resnico.

Besede Jordana Petersona

Izkušnja iz Revoza: V delovnem timu se čuti napetost med vodjo in sodelavci. Pri dejavnosti 180 stopinjska povratna informacija, ko da vodja povratno informacijo ekipi in ekipa vodji, je ekipa precej kritična do vodje. Spoštljiva, a kritična. Vodja sprejme kritiko, z rahlim nelagodjem, a sprejme kot darilo.  Skoraj v trenutku se vzpostavi bistveno boljša klima in nova energija za sodelovanje. Govorjenje resnice je dalo pozitivni impulz.

Vedno znova me presenetita veselje in energija, ki se sprostita, ko člani nekega tima začutijo, da res lahko govorijo resnico.

Česa se bomo dotaknili na spletnem seminarju?

  • Kako govorjenje resnice in poslušanje prispeva h graditvi zaupanja? Predstavili bomo Sokratova sita, ki nam prihranijo marsikatero težavo pri komunikaciji.
  • Kakšne so naloge zaposlenih ter vodij na različnih nivojih pri gradnji zaupanja?
  • Kako  v duhu govorjenja resnice rešujemo konkretne  izzive in se veselimo  pozitivnih stvari?  Spregovorili bomo o kamenčkih v čevlju, ki tiščijo in jih je potrebno odstraniti.
  • Kako govorjenje resnice prispeva h krepitvi odgovornosti in skrbi za stranke? Govoril bomo o žebljih in kladivu. Če moramo zabiti žebelj potrebujemo kladivo. Kaj so žeblji in kaj kladiva pri vašem delu?
  • Kako v Renaultu gradijo zaupanje in spreminjajo kulturo? V Reanultu so se lotili tega od vrha navzdol, kar je seveda edino prav, ni pa samo po sebi umevno.

Da se razcveti umsko delo, mora biti delovno mesto prostor, kjer zaposleni čutijo, da lahko delijo svoje znanje.

Deliti moramo vprašanja, napake in napol oblikovane ideje. Pri vsakem od teh treh deljenj obstaja strah, da bomo izpadli neumni, nesposobni ali čudni. Če je tveganje, da se to zgodi, preveliko, potem delitve ni. Tveganje manjšamo z graditvijo zaupanja. Zaupanje pa temelji na preteklih izkušnjah: kaj se mi je zgodilo, ko sem zadnjič nekaj vprašal, priznal napako ali predstavil svojo zamisel.

Boljše počutje oz. boljša klima je posledica procesa graditve zaupanja. Graditev zaupanja ne prispeva le k temu, da se na delovnem mestu bolje počutimo.


Pomemben rezultat vzpostavljenega zaupanja in občutka psihološke varnosti je tudi:

  • hitro odpravljenje napak in problemov
  • večja inovativnost
  • večje prevzemanje odgovrnost

Webinar izvaja Danilo Kozoderc

Danilo Kozoderc je univ. dipl. inž. elektrotehnike ter profesor sociologije in filozofije. Deluje v zasebnem zavodu Simetris na dveh področjih.

S poslovnimi usposabljanji in moderacijo skupinskih procesov je delal za Evropsko organizacijo za kakovost, GZS,Unior, Kovinoplastiko Lož, Unijo – Smart Accounting, Štajersko gospodarsko zbornico. Za francosko svetovalno podjetje izvaja seminarje Team experience v Revozu.

Pri teh seminarjih ga vedno znova preseneča, kakšno moč za dobro delovanje tima ima govorjenje resnice. Pri tem in ostalem delu različne time spodbuja , da sami rešujejo izzive in delujejo predvsem v območju svojega vpliva.

Vodi pa tudi Modro delavnico – center tehniškega in naravoslovnega učenja za otroke, mlade in odrasle. S sodelavci razvijajo programe  učenja z delom , ki spodbuja radovednost ter naravoslovno in tehnično razmišljanje. Tri leta je razvijal program učenja vrednot v vrtcih in šolah in pomagal tem ustanovam pri implementaciji programa.

Prijavite se na spletni seminar o zaupanju in resnici v podjetjih: